TÌM KIẾM SẢN PHẨM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Tổng Truy Cập

  • Hôm nay

  • Số Người Đang Online

Lux-Development S.A.

1. Tham gia dự Án LAO/017 Lao-Luxembourg Health Sector Support Programme
Trọng tâm của Chương trình Hỗ trợ Sáng kiến ​​Y tế Lào-Luxembourg là để hỗ trợ các cơ quan y tế tỉnh và huyện trong Bolikhamxay và Khammouane trong việc đạt được  đầy đủ với các dịch vụ y tế hiệu quả hơn và hiệu quả phù hợp với chính sách quốc gia, chiến lược và kế hoạch: