PARTNERS & PRODUCTS

Product Search

Online support

LINKS

STATASTIC

  • Total

  • Today

  • Online

MÁY SINH HÓA ACCENT 200 (THỤY SỸ)

  • : ACCENT 200

  • : CORMAY

  • : THỤY SỸ

Chi tiết sản phẩm

MÁY SINH HÓA ACCENT 200 (THỤY SỸ)

. 200 xét nghiệm mỗi giờ
. Tùy chọn đặt trên băng ghế hoặc đứng trên sàn
. Lên đến 40 vị trí cho mẫu và thuốc thử tương ứng
. cuvette dùng một lần cho chi phí thấp
. Khối lượng phản ứng tối thiểu - 180μl

Từ khóa